HÀNG MỚI

 Áo bẹt vai, tay dún thun  Áo bẹt vai, tay dún thun

Áo bẹt vai, tay dún thun

392,000₫

392,000₫
 Áo kiểu cổ tròn xẻ V, tay ngắn  Áo kiểu cổ tròn xẻ V, tay ngắn
 Áo kiểu cổ vuông, tay dún bèo  Áo kiểu cổ vuông, tay dún bèo
 Áo kiểu tay ngắn, cổ cột nơ  Áo kiểu tay ngắn, cổ cột nơ
 Áo ren cổ tròn kết nút, tay lửng  Áo ren cổ tròn kết nút, tay lửng
 Áo sát nách cổ lọ kẻ sọc  Áo sát nách cổ lọ kẻ sọc
 Đầm maxi sát nách hoa tiết cổ xếp li  Đầm maxi sát nách hoa tiết cổ xếp li