ĐẦM

 Đầm maxi họa tiết cổ tim, tay loe Đầm maxi họa tiết cổ tim, tay loe
 Đầm maxi hoa tiết cổ xếp li Đầm maxi hoa tiết cổ xếp li
 Đầm midi cổ vuông tay xếp phồng Đầm midi cổ vuông tay xếp phồng
 Đầm midi cổ tròn tay xếp phồng Đầm midi cổ tròn tay xếp phồng
 Đầm midi ren cổ tròn, tay xếp phồng Đầm midi ren cổ tròn, tay xếp phồng
 Đầm maxi sát nách hoa tiết cổ xếp li Đầm maxi sát nách hoa tiết cổ xếp li
 Đầm suông phối một tà lụa Đầm suông phối một tà lụa
 Đầm suông tay cánh hồng phồng Đầm suông tay cánh hồng phồng
 Đầm cổ tròn tay xếp phồng Đầm cổ tròn tay xếp phồng
 Đầm cổ tròn tay xếp phồng Đầm cổ tròn tay xếp phồng
 Đầm midi cổ xếp tay xòe Đầm midi cổ xếp tay xòe
 Đầm suông phối một tà lụa Đầm suông phối một tà lụa
 Đầm dài xòe cổ tim đắp Đầm dài xòe cổ tim đắp

Đầm dài xòe cổ tim đắp

1,100,000₫

1,100,000₫
 Đầm dài cổ tim đắp Đầm dài cổ tim đắp

Đầm dài cổ tim đắp

990,000₫

990,000₫
 Đầm dài xòe cổ tim đắp Đầm dài xòe cổ tim đắp
 Đầm dài cổ tim dập li Đầm dài cổ tim dập li

Đầm dài cổ tim dập li

1,238,000₫

1,238,000₫