Đầm Midi

-20%
 Đầm midi cổ tim, tay cách hồng xếp phồng Đầm midi cổ tim, tay cách hồng xếp phồng

Đầm midi cổ tim, tay cách hồng xếp phồng

715,200₫ 894,000₫

715,200₫ 894,000₫
-20%
 Đầm midi cổ tim, tay cột nơ Đầm midi cổ tim, tay cột nơ

Đầm midi cổ tim, tay cột nơ

627,200₫ 784,000₫

627,200₫ 784,000₫
-20%
 Đầm midi cổ tròn cột nơ, tay ngắn phồng Đầm midi cổ tròn cột nơ, tay ngắn phồng

Đầm midi cổ tròn cột nơ, tay ngắn phồng

495,200₫ 619,000₫

495,200₫ 619,000₫
-20%
 Đầm midi cổ tròn tay xếp phồng Đầm midi cổ tròn tay xếp phồng

Đầm midi cổ tròn tay xếp phồng

880,000₫ 1,100,000₫

880,000₫ 1,100,000₫
-20%
 Đầm midi cổ tròn, tay ngắn quấn hoa Đầm midi cổ tròn, tay ngắn quấn hoa

Đầm midi cổ tròn, tay ngắn quấn hoa

660,000₫ 825,000₫

660,000₫ 825,000₫
-20%
 Đầm midi cổ tròn, tay ngắn xòe Đầm midi cổ tròn, tay ngắn xòe

Đầm midi cổ tròn, tay ngắn xòe

719,200₫ 899,000₫

719,200₫ 899,000₫
-20%
 Đầm midi cổ tròn, tay quấn bông Đầm midi cổ tròn, tay quấn bông

Đầm midi cổ tròn, tay quấn bông

663,200₫ 829,000₫

663,200₫ 829,000₫
-20%
 Đầm midi cổ tròn, tay xếp phồng Đầm midi cổ tròn, tay xếp phồng

Đầm midi cổ tròn, tay xếp phồng

599,200₫ 749,000₫

599,200₫ 749,000₫
-20%
 Đầm midi cổ vuông dún, tay xòe, họa tiết hoa Đầm midi cổ vuông dún, tay xòe, họa tiết hoa

Đầm midi cổ vuông dún, tay xòe, họa tiết hoa

605,200₫ 756,500₫

605,200₫ 756,500₫
-20%
 Đầm midi cổ vuông tay xếp phồng Đầm midi cổ vuông tay xếp phồng

Đầm midi cổ vuông tay xếp phồng

583,200₫ 729,000₫

583,200₫ 729,000₫
-20%
 Đầm midi cổ xếp kết nút Đầm midi cổ xếp kết nút

Đầm midi cổ xếp kết nút

715,200₫ 894,000₫

715,200₫ 894,000₫
-20%
 Đầm midi cổ xếp kết nút Đầm midi cổ xếp kết nút

Đầm midi cổ xếp kết nút

715,200₫ 894,000₫

715,200₫ 894,000₫
-20%
 Đầm midi cổ xếp kết nút Đầm midi cổ xếp kết nút

Đầm midi cổ xếp kết nút

792,000₫ 990,000₫

792,000₫ 990,000₫
-20%
 Đầm midi cổ xếp li, sát nách Đầm midi cổ xếp li, sát nách

Đầm midi cổ xếp li, sát nách

715,200₫ 894,000₫

715,200₫ 894,000₫
-47%
 Đầm midi đuôi cá cổ tròn kết nút, tay ngắn Đầm midi đuôi cá cổ tròn kết nút, tay ngắn

Đầm midi đuôi cá cổ tròn kết nút, tay ngắn

399,000₫ 756,500₫

399,000₫ 756,500₫
-20%
 Đầm midi hoa tiết Đầm midi hoa tiết

Đầm midi hoa tiết

627,200₫ 784,000₫

627,200₫ 784,000₫
-20%
 Đầm midi họa tiết cổ cách điệu, tay ngắn Đầm midi họa tiết cổ cách điệu, tay ngắn

Đầm midi họa tiết cổ cách điệu, tay ngắn

639,200₫ 799,000₫

639,200₫ 799,000₫
-47%
 Đầm midi họa tiết, bèo lai Đầm midi họa tiết, bèo lai

Đầm midi họa tiết, bèo lai

399,000₫ 756,000₫

399,000₫ 756,000₫
-20%
 Đầm midi họa tiết cổ tim đắp, tay xếp phồng Đầm midi họa tiết cổ tim đắp, tay xếp phồng

Đầm midi họa tiết cổ tim đắp, tay xếp phồng

660,000₫ 825,000₫

660,000₫ 825,000₫
-20%
 Đầm midi ren cổ tròn, tay xếp phồng Đầm midi ren cổ tròn, tay xếp phồng

Đầm midi ren cổ tròn, tay xếp phồng

990,400₫ 1,238,000₫

990,400₫ 1,238,000₫