Đầm Thun

-55%
 Đầm thun body, cổ tim đắp, tay dài  Đầm thun body, cổ tim đắp, tay dài

Đầm thun body, cổ tim đắp, tay dài

399,000₫ 894,000₫

399,000₫ 894,000₫
-56%
 Đầm thun ép nhũ, cổ tim đắp, eo đính nơ  Đầm thun ép nhũ, cổ tim đắp, eo đính nơ

Đầm thun ép nhũ, cổ tim đắp, eo đính nơ

599,000₫ 1,375,000₫

599,000₫ 1,375,000₫
-55%
 Đầm thun ép nhũ, tay dài  Đầm thun ép nhũ, tay dài

Đầm thun ép nhũ, tay dài

499,000₫ 1,100,000₫

499,000₫ 1,100,000₫
-55%
 Đầm thun họa tiết ép nhũ, eo đính nơ  Đầm thun họa tiết ép nhũ, eo đính nơ

Đầm thun họa tiết ép nhũ, eo đính nơ

499,000₫ 1,100,000₫

499,000₫ 1,100,000₫
-20%
 Đầm thun lưới cổ tròn, eo dún thun  Đầm thun lưới cổ tròn, eo dún thun

Đầm thun lưới cổ tròn, eo dún thun

715,200₫ 894,000₫

715,200₫ 894,000₫